Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

4176 4d70 390
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viapimpmyheart pimpmyheart
5967 225f 390
Reposted fromcaraseen caraseen viatazniebieskimi tazniebieskimi
4659 8b46 390
Reposted fromamatore amatore viatazniebieskimi tazniebieskimi
5027 ba9c 390
Reposted fromamatore amatore viatazniebieskimi tazniebieskimi
5031 63d1 390
Reposted fromamatore amatore viatazniebieskimi tazniebieskimi
7361 ad4c 390
Reposted frommoai moai viaiblameyou iblameyou

June 28 2015

9730 bdaa 390
Reposted fromerial erial viabookinistka bookinistka
5315 08c5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaamericano americano
3548 259e 390
Reposted frommisieq misieq viabookinistka bookinistka
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viacrambie crambie
3386 64fd 390
Reposted fromfungi fungi vianoctua noctua
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viavotrechloe votrechloe
5437 725a 390
Reposted fromMiziou Miziou viaolamiko olamiko
5819 1140 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
3658 dc6f 390
Stary Rynek w Warszawie. Prawdopodobnie we wrześniu 1939 roku.
Reposted frommental-cat mental-cat viacorazblizej corazblizej
5832 b2cd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Short, but not very sweet..
Reposted fromfabs3 fabs3 viaHmZ HmZ
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl